Ewidencja odzieży. Jak dodać pracownika? Jak przypisać grupę asortymentową? Jak działają magazyny?
Dodanie i edycja danych pracownika, przypisanie grupy asortymentowej. Gospodarka magazynowa, dokumenty magazynowe