Ewidencja odzieży. Jak generować automatycznie zamówienia do dostawców i dokumenty wydań odzieży?
Jak generować automatycznie zamówienia i wydania? Program Comotel SORTY umożliwia generowanie zamówień do dostawców i dokumenty planowanych wydań