Nowy rok w Gminach - należy zamknąć poszczególne okresy i zmienić rok rozrachunkowy na bieżący.
Nowy rok w Gminach - należy zamknąć poszczególne okresy i zmienić rok rozrachunkowy na bieżący. (878)