Wprowadzanie decyzji - Moduł OUR w programie ODPADY ułatwia wystawianie decyzji o umorzenie, odroczenie płatności czy rozłożenie na raty płatności.
Wprowadzanie decyzji - Moduł OUR w programie ODPADY ułatwia wystawianie decyzji o umorzenie, odroczenie płatności czy rozłożenie na raty płatności. Na podstawie decyzji Użytkownik powinien wprowadzić odpowiednie naliczenia (przypisy lub odpisy), zmienić termin płatności. W instrukcji tej przedstawiono w jaki sposób należy to zrobić. (870)