Blokowanie lub obniżanie odsetek - w programie wprowadzono dwa rodzaje dokumentów odpowiedzialnych za blokowanie naliczania odsetek lub ich obniżenia.
Zarządzanie odsetkami od nieterminowych wpłat lub zaległości - w programie użytkownik ma możliwość wystawiania dokumentów Wbl i Wbn związanych z blokowaniem naliczania odsetek lub obniżania stawki odsetek. (868)