Przeksięgowania - w programie Comotel ODPADY jednym dokumentem możemy przeksięgować błędnie np. zaksięgowaną wpłatę, nie na tego płatnika.
Rozliczanie błędnych wpłat w programie ODPADY - użytkownik ma możliwość dokonywania przeksięgowań wpłat od płatników. Służy do tego dokument Dr. (867)