Karta Kontowa Podatnika - w instrukcji przedstawiono w czytelny sposób opis pól, a tym samym możemy sprawdzić, jakie dane pobierane są do odpowiednich pól.
Pola na KKP już nie są tajemnicą - w instrukcji przedstawiono szczegółowe omówienie poszczególnych pól na podsumowaniu Karty Kontowej Podatnika KKP w programie ODPADY. Użytkownik w tej instrukcji może zapoznać się z opisem poszczególnych pół, a tym samym zobaczy jakie dane pobierane są do danych komórek. (859)