W ramach najnowszej wersji programu Ulisses ODPADY wprowadzono obsługę związaną z przyznawaniem płatnikom ulgi z tytułu kompostowania odpadów. 

Na wykazie towarów dodaliśmy nowy rodzaj opłaty, gdzie przedmiotową opłatę należy dodać w tabeli opłat z wartością ujemną. Ulga ta będzie pobierana podczas sporządzania deklaracji. Dostępny jest również raport.

Zobacz instrukcję w pdf (847)