Stany magazynowe - sprzęt / samochody wprowadzone, usługi dodane, to teraz zróbmy bilans otwarcia.
Jak wprowadzić sprzęt na stany magazynowe - instrukcja dodania dokumentu Bo-Bilans otwarcia w programie Quinno Rental. (Q896)