Dodawania towarów - musimy wprowadzić do programu oprócz sprzętu również usługi jako towary niemagazynowe. Zobacz jak to zrobić.
Wprowadź swój sprzęt i usługi do programu - instrukcja dodawania towarów w programie Quinno Rental. (Q895)