Zarysowanie, usterka itp. - zobacz jak możesz zarejestrować uszkodzenia swojego samochodu w programie Quinno.
Rejestrowanie uszkodzeń na dokumencie wydania lub zwrotu - w programie Quinno Rental można je łatwo zaznaczyć i zarejestrować, jak również załączyć odpowiednią dokumentację fotograficzną. (Q891)