Jak w programie przeprowadzić inwenturę Iw i zrobić bilans otwarcia Bo na nowy rok? Jak wygenerować zapasy magazynowe?
Przeprowadzanie inwentury i przeniesienie stanów magazynowych - w programie Comotel wraz z rozpoczęciem nowego roku musimy dokonać inwentury i przenieś odpowiednie stany magazynowe wynikające z zapasów magazynowych na kolejny rok, aby móc dalej dokonywać rozchodów i przyjęć. (879)