1. Komponent do raportów
  2. Silnik bazy danych SQL Server 2014 + Management Studio (wersja 32bit)
  3. Silnik bazy danych SQL Server 2014 + Management Studio (wersja 64bit)
  4. Silnik bazy danych SQL Server 2019 + Management Studio (wersja 64bit)
  5. Management Studio
  6. NET Framework (wersja 4.6)
  7. FileZilla 
  8. AnyDesk